האם אמותנו שרה, רבקה, רחל ולאה התגיירו?

ט"ו בטבת תשס"ח

שאלה:

האם אמותנו שרה, רבקה, רחל ולאה התגיירו?


תשובה:

לא התגיירו כי עוד לא היה עם ישראל.