לימודי חול בשבת

ט"ו בטבת תשס"ח

שאלה:

בגמרא כתובות מובא כי מותר לדבר בשבת עם מלמד לבן כי זה ממצוות האב על הבן ללמדו אומנות שלא יהיה לגנב.

שאלתי:

א. האם יש היתר לדבר עם מלמד לטובת לימוד מלאכה שהיא רצינית יותר מאשר שומר קישואים בשוק שהרי כל אחד יכול להיות שומר ובכך לא יגנוב?

ב. האם כיוון שמצווה ללמוד אומנות וכל שכן בארץ ישראל - יכול אני ללמוד בשבת למשל למבחן בראית חשבון שאמור להיות לי ביום א'?


תשובה:

א. כן כי לא לכל אחד מתאימה כל מלאכה מצד טובת נפשו.

ב. לא, אם זה מלחיץ אותך. אם החומר כבר ידוע, וזו חזרה בעלמא "ויש אחרון" מותר.