האם הספרדים קיבלו את הוראות מרן בית יוסף?

ט"ו בטבת תשס"ח

שאלה:

מה דעת הרב בענין שהספרדים קיבלו את הוראות מרן והאשכנזים יוצאים ביד רמ"א ומי המקור לדברים אלו?


תשובה:

דברים אלו אמת אך בערבון מוגבל, כמפורסם בפסקים המרובים של פוסקים אשכנזיים שלא פסקו כרמ"א בכל והפוסקים הספרדיים שלא פסקו כמרן בכל.