מהי התיוונות בימינו?

ט"ו בטבת תשס"ח

שאלה:

אני רוצה לשאול אותך לגבי ההתיוונות שבימינו והקשרה לחנוכה. מהי התיוונות?


תשובה:

התיוונות היא אימוץ ערכיה והתנהגויותיה של התרבות היוונית, הכופרת בדבור אלהי המופנה אל האדם, והמעדיפה את החויה האסתטית על פני השמיעה הפנימית.