איפור בשבת

ט"ז בטבת תשס"ח

שאלה:

שמעתי מבוגרת אולפנה דעה שככה לימדו אותה באולפנה שאשה שרגילה בימות החול להתאפר עם עפרון (שחור לדוג`) ועם שפתון, תהיה מותרת בדבר.

א. האם כיוון שדרכה בכך יהיו דברים אלו מותרים?

ב. אם לפי סעיף א' אסור אז אולי יש צד להקל כיוון שצביעה על הגוף אסורה רק מדרבנן ובתוספת שינוי כגון שתתאפר עם יד שמאל יהיו תרי דרבנן ויהיה מותר לאשה שיגרם לה צער אם לא תתאפר כדרכה?

ג. האם יש דרך למצוא היתר אחר לדבר במקום צער לאשה כזאת?


תשובה:

א. לא.

ב. לא.

ג. יש מקילים בפודרה (אבקה) שלא מעורבת במשחה.