המנהג לברך על בשמים בברית מילה

ט"ז בטבת תשס"ח

שאלה:

מה המנהג לברך על בשמים בברית מילה והדסים בפרט?


תשובה:

עיין בהרחבה במקור חיים לרח"ד הלוי כרך ה עמ' 117 הערה 57.