דעת הראי"ה קוק והרצי"ה קוק על הציונות החילונית

י"ח בטבת תשס"ח

שאלה:

א. ראיתי שהן אתה והן הרב מניטו מייחסים ערך של לכתחילה לציונות החילונית יותר מאשר רוב תלמידי הרצי"ה האחרים. האם לדעתך זוהי גם עמדתו של הרצי"ה או רק של אביו הראי"ה?

ב. האם דעתך נוטה יותר לפרשנות התיאולוגית-ממלכתית של הרב צבי טאו או לפרשנות הפוליטית-הארצית של הרב מלמד, או שאתה נוקט בעמדה שלישית?


תשובה:

א. גם של הרצי"ה.

ב. סינתזה. ממלכתיות תיאולוגית, ולכן אמירת הלל גם בלילה של יום עצמאות מתוך הודאות שזו גאולה אחרונה וגם העדר כעס על החילונים מתוך הכרת סגולתם, יחד עם תביעה לאקטיביזם פוליטי ומאבק, כחלק עצמותי של תהליך הגאולה.