חיתול ילדים במקום בו יש ספרי קודש

י"ח בטבת תשס"ח

שאלה:

לאחרונה שמעתי הלכה או הנהגה טובה לפיה אין לחתל ילדים במקום בו יש ספרי קודש. אמנם מופיע דבר דומה בביה"ל ד"ה "אין הגרף תחת הנקב" סוף סימן פ"ג והרב עובדיה מביא אותו ביחס לגרף של רעי במקום שיש ספרי קודש בספרו "ענף עץ אבות" על המשנה "כל המחלל את התורה גופו מחולל על הבריות" אך שם מדבר הביה"ל על גרף של רעי שהוא דבר קבוע בחדר. וכן מישהו צטט לי מאיזה ספר של רב מסויים בדור שלנו שמביא שיש מחלוקת אחרונים בזה, וכן שמעתי את הרב מוצפי בשו"ת שלו ביום שישי ברדיו שאמר שיש להחמיר בזה או להיות מספיק זריז כדי לא לחשוף את הישבן של התינוק מול הספרים. רציתי לדעת מה דעת בנדון?

וכן האם אין פה משום כל המוסיף גורע היות ולא ראינו שום התייחסות לזה בספרי האחרונים ובפסקי המחבר במיוחד לאור זה שלא מדובר בחידוש של הדור האחרון?


תשובה:

1. הבעיה אינה בחשיפת הישבן אלא בריח הרע.

2. זה לא חידוש אלא דיון בשאלה מה נקרא בית הכסא לענין תפילה.