הרב אורי שרקי

בשלח - "ויהי בשלח ה' את העם"

סיכום שיעורים - עוד לא עבר את עריכת הרב
"ויהי בשלח פרעה את העם" (שמות יג',יז')

"ויהי" - לשון צרה.

מה פרוש "בשלח"? - שני פרושים:

1. לשלוח = ללוות ("ואברהם הלך עימם לשלחם").

2. לשלוח = לגרש ("ויאמר ה' אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה").

הגאולה לא היתה קלה והתלוותה אליה תחושה של כבדות: בהיפוך אותיות "פרעה" = העפר! העפר הינו יסוד כבד. ישנם מדרשים האומרים שפרעה הציב בדרכם שלשה ימים משקיפים שיוודאו שאכן הם יוצאים.

ממצרים יצאו חמש קבוצות שונות זו מזו במוטיבציה:

א. קבוצה שהיו צריכים לגרש כי אחרת לא היתה יוצאת כלל : "ויהי בשלח פרעה...".

ב. קבוצה שהיתה נפשית מוכנה לצאת ,אך בתנאי שהכל ילך למישרין: "פן ינחם העם בראותם...".

ג. קבוצה בעלת מוטיבציה דתית: "ויסב א-להים את העם דרך המדבר..." ובמדבר נתקבלה התורה.

ד. קבוצה שיצאה חמושה מתוך מטרה לאומית לכבוש את הארץ: "וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים...".

ה. קבוצה זו יצאה ללא מורא מפרעה ובאמונה שלמה בקב"ה (מעין "גוש אמונים"): "יוצאים ביד רמה...".