הוצאות עבור תינוק ומעשר כספים

ב' באדר א' תשס"ח

שאלה:

האם ייחשב לי למעשר אם אתן לגיסתי מעשר של החודש שכל הסכום מוקדש להוצאות של תינוק חדש שנולד במשפחה? אין מדובר בעניים אלא בשני בני זוג שעובדים אך לאור העובדה שמדובר ב-3 ילדים והוצאות רבות אני רוצה חד פעמית להקדיש מעשר של החודש לעניין זה.


תשובה:

זה לא מעשר.