חקלאות בעל

ב' באדר א' תשס"ח

שאלה:

חקלאות התלויה במי גשמים נקראת חקלאות בעל, האם המקור הוא מאותה עבודה זרה ואם כן איך אנחנו ממשוכים להשתמש במושג הזה אחרי כל כך הרבה שנים?


תשובה:

נשתכחה המשמעות המקורית מההמון ולכן מותר.