תורת הרב אשלג

ב' בתמוז תשס"ז, ב' באדר א' תשס"ח


שאלה 1:

מה יחס הרב לתורת הרב אשלג? האם אין בתורה זו נטיה גדולה מדי לריכוז באינדיוידום? והאם אין פה צימצום (ואולי אף הגשמה) של תורת הסוד כשמסבירים דברים רק בדרך זו? והאם אין כאן (לפחות אצל תלמידיו) מחיקת הזולת והעברת משמעות מצות שבין אדם לחברו להתפתחות רוחנית של ה"אני"? וכן איך התיחס הרב אשכנזי זצ"ל לרוח זו בתורת הרב אשלג?


תשובה 1:

תורת בעל הסולם מדברת על התהפכות הרצון לקבל לרצון להשפיע, בלי כל קשר לשאלה אם מדובר על רצון הכלל או רצון הפרט. זה נשאר נכון לדעתו בכל המדרגות. אדרבה נשמת הכלל דוקא היא הבינה שכולה רצון להשפיע. לכן יכול היה הרב אשכנזי לאמץ שיטה זו, שלא כאינדיבידואליסטים הפסבדו-אשלגיים של ימינו.שאלה 2:

מה דעת הרב לגבי תורת הרב אשלג? כמו כן, היחס בין תורת הראי"ה, לתורת הרב אשלג?


תשובה 2:

תורה חשובה. הרב קוק נטה יותר לכיוון של בעל הלשם.