תפילות פרטיות שלא על פי הנוסח

י"א באדר א' תשס"ח

שאלה 1:

הרב הסביר שנביאים מהכנסת הגדולה תקנו את התפילה כדי שתפילת הרבים בנוסח המתוקן תהיה כעין המשך לתפילת הנביא, שרק הוא (שידע לפני מי הוא עומד) יכל להתפלל. מדוע אם כן יש גם מקום לתפילת היחיד על ממונו או על צרותיו? לכאורה יש מעין עבודה זרה, שהרי האדם אינו מכיר את ה' ורוצה שה' יעניק לו דברים שלא מגיעים לו? סימן שאין הוא עובד את ה' ופונה לבורא העולם האמיתי אלא פונה בעצם לרצונות של עצמו? אין לו את הכלים לדעת מה ה' רוצה לתת לו?


תשובה 1:

נוסח התפילה כולל את כל הכוונות, הכלליות והפרטיות כאחד.שאלה 2:

הרב אמר שחז"ל כיוונו גם בנוסח גם לצדדים הפרטיים. השאלה שלי הייתה לגבי תפילות פרטיות שלא על פי הנוסח. בזמן האחרון יש תופעה של אנשים המרגישים מעין השראה מתפללים ומבקשים מה' או מנגנים ומייחסים את ההשראה שלהם מה'. התופעה אולי מוכרת לרב. הצד הריגשי של האדם יכול להטעותו גם להבדיל לנביאי השקר היו כוחות והרגישו דברים שיחסו זאת כהתקשרות לה'?


תשובה 2:

אתה צודק ביחס לחשש הזה. אבל אם האדם מכוון היטב בתפילה הסטנדרטית, הוא יכול להוסיף תפילות פרטיות ללא חשש כי רצונו כבר מכוון כלפי אלוהי הנביאים.