האם חן הוא שקר?

ד' באדר א' תשס"ח

שאלה:

מכיוון שאמרת באחד השיעורים שחן הוא במהותו שקר, מה משמעות הביטויים הבאים?

1. "נח מצא חן"?

2. בברכת המזון: "...בחן בחסד וברחמים..."


תשובה:

חן פירושו בחינם או חנינה. כלומר מה שאינו על פי הדין האמיתי, ולכן הוא שקר. אך אין פירושו שמקבל החן קיבל אותו ללא סיבה, אלא שסיבה זו נעוצה ביעודו הסגולי. נוח מצד מעשיו לא היה ראוי להינצל מן המבול ולכן מציאת החן היא שהצילתו. העולם ניזון בחן כלומר לא רק על פי זכות אלא בגלל שה' חפץ בקיומו בשל תכליתו.