צניעות - כללי

ט' באדר א' תשס"ח

שאלה:

אני בן ישיבה (מהציבור הדתי לאומי) ואני מתחבט הרבה זמן בשאלות בענייני צניעות החברה.

1. כיצד פוסקים הלכה בנושא ההרחקה הלא אין לנו גדרים מדוייקים של לעשות כך אסור, לעשות כך מותר? הגדר הוא "מאד מאד"?

2. מה היחס בין גברים לנשים בחברה מתוקנת?

3. איך נראת החברה האידיאלית גברים ונשים בהפרדה מוחלטת, בעירבוביא או שמא ישנה דרך ביניים החיה בשלום עם השאיפה של חברה קדושה?

4. ובזמן הזה כיצד נוהגים במציאות שאינה מתוקנת?

5. האם חלק מפסיקת ההלכה בנושא תשתנה במצב הנוכחי לאור הרגילות בערווה?


תשובה:

1. לפי הערכתם של הפוסקים.

2. כבוד הדדי.

3. ככל שיש יותר קדושה יש פחות צורך בגדרות.

4. משתדלים להרבות בקדושה.

5. כן.