התבודדות

ט' באדר א' תשס"ח

שאלה:

מה דעתו של הרב על המלצת חסידי ברסלב להתבודד? לפי מה שהבנתי, הם רואים בזה דבר הכרחי ומומלץ לכל יהודי והיהודיה.


תשובה:

דבר שאינו מוזכר כהנחיה מחייבת אצל קדמונינו אינו יכול להיות הנחיה קבועה לכל ישראל, אבל הוא יכול להיות הנהגה ראויה לפי האדם הזמן והמקום.