שיעורים נפרדים:
שיעור א' - חנוכת המשכן וחנוכת בית, ב' באדר ב' תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב' - לא כולם מושלמים, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).