חכמי ישראל כאנשי מדע

כ"ד באדר ב' תשס"ח

שאלה:

שמעתי באחד השיעורים שלך בספר הכוזרי בעניין של אסטרונומיה, שחכמי ישראל לא התיימרו להיות מדענים, ויש להם לפעמים טעויות. האם זה אומר שכיום אסור להרוג כינים בשבת? ומה בעניין רגע קביעת המוות?


תשובה:

הקביעה מה פרה ורבה ומה לא (כינים) וכן מה נחשב למוות, אינם שאלות מדעיות כי אם שאלות סובייקטיביות וההלכה קובעת מהי הסובייקטיביות המכריעה להלכה.