"משנה ברורה" על ברכת אפיקורוס

כ"ז באדר ב' תשס"ח

שאלה:

משנה ברורה סימן רטו ס"ק י:

- אומר שם המשנ"ב על ברכת אפיקורוס שהוא אינו מתכוון לשמים אלא לע"ג והרי אפיקורוס לא מאמין בכלל ברוחניות? האם גם זה נחשב לע"ז?


תשובה:

נראה שהכונה למין.