בריאה ובחירה חופשית לנשמה

כ"ז באדר ב' תשס"ח, ו' בחשון, י"ט בטבת, א' באדר תשס"ט, כ"ז באלול תשע"ד



שאלה 1:

באחד השיעורים הרב אמר שלנשמות יש זכות בחירה. מה כוונת הרב? (בשיעור בראשית במכון אורה).

תשובה 1:

מעולם לא אמרתי שיש לנשמות "זכות בחירה" מאחר וזה מושג משפטי השייך לדרכי העמדת השלטון. אבל כן אמרתי שיש לנשמה "בחירה חופשית", כלומר יכולת החלטה לאיזה חיים ארציים להגיע.



שאלה 2:

מדוע אני - אני ולא אחר? ובמה זכיתי להוולד במשפחה כזאת ולהיות שומר תורה ומצוות? מדוע לא נבראתי דומם או צומח או סתם בעל חי?

תשובה 2:

כי כך בחרת בהיותך חלק מהרצון האלוהי. רש"י על ר"ה יא, א ד"ה לדעתן נבראו.



שאלה 3:

ראיתי באחד משיעוריו של הרב במכון מאיר שהרב דבר על הבחירה החופשית של הנשמות, לפני שהם הגיעו לפה. הרב דייק שם מהגמרא שכל מעשה בראשית לרצונם נבראו ואח"כ תירץ את המשנה באבות שכאילו מקשה על זה (על כרחך וכו'). האם זה חידוש של הרב? או שיש מרבותינו שכתבו זאת, כי אני ממש רוצה לראות את המקור לזה.

תשובה 3:

המקור הוא לפי הבנתי ברש"י בר"ה יא, א, ד"ה לדעתן. ועפ"י פיתוח רעיון ששמעתי מהרב אשכנזי.



שאלה 4:

בשיעורים על הכוזרי הרב אמר שלפני שהנשמה יורדת לעולם שואלים אותה האם היא רוצה להיות ישראל או גוי. האם זה אומר שכל המסוגלות הנשמתית שלנו בתור ישראל נכונה רק לעולם הזה ואילו בעולם הבא אין הבדל בין יהודי לגוי?

תשובה 4:

בעולם הבא אני שב אל מדרגת החיים שהייתי בה בין הרגע שבו החלטתי מה להיות לבין ירידתי.



שאלה 5:

הזכרת באחד משיעוריך שהנשמה בחרה להיכנס לעולם ועוד בתור יהודי/גוי.

מאיפה האינדיקציה (ואם אפשר לא רק מהכתוב במסכת ר"ה "לצביונם נבראו" אלא גם סברא מהשכל הישר) לכך שהנשמה שלי בחרה לרדת ארצה? אני לא זוכר מכך כלום...

תשובה 5:

- כי אם לא בחרתי, זה לא הוגן להעניש אותי.
- גם בגלל שאינני רוצה למות, וזה ראיה שאני בחרתי לחיות.
- החירות הפנימית שאנו חשים בנשמתנו.