חורבן גוש קטיף

כ"ג באייר תשס"ו

שאלה:

רציתי לשאול את הרב שרקי שאלה, אחרי ששמעתי שיעור "מיגון לנחמה" אחרי חורבן גוש קטיף וכו. הרב אומר שאולי בגלל שלא עשו קידוש של החול ונכנסו פנימה והסתגרו. עד כמה שאני הכרתי את החברה שם, זה לא מדויק.רוב הציבור שם ,היו חלק של העם היושב בציון, חלק של הצבא של העבודה ושל כל מערכת החיים. רק מבחינת גיוגרפית ישבו בפינה. היה קשר עם הקיבוצים החילוניים באזור, עירות פיתוח עם בעיות חברתיות והציבור בגוש בעצמו היה מורכב מהרבה משפחות שהיו צריכים עזרה וקבלו את זה בשקט ובלי פירסום מהחזקים מהם. לא חיו כמו למשל במגזר החרדי .לכן שאלתי לכבוד הרב, מה בדיוק כוונתו? הרי מדובר בציבור שלם, וכמו בשואה לפי שיעור של הרב,אין לשאול שאלות ואין להבין את דרכי השם.


תשובה:

כוונתי היא כלפי הלך רוח מסוים של הסתגרות המועבר על ידי ההנהגה הרוחנית של הציבור הזה, המשדר שטוב יותר קודש ללא חול מאשר קידוש החול. זה גרם שאפילו מי שעוסק בחול ובמגע עם הציבור הרחב הרגיש קיצוץ כנפיים ולא התמסר בכל ליבו לקשר הזה.