ירמיהו על ימות המשיח, האריז"ל על ה' באייר

י"ג באייר תשס"ח

שאלה:

א. ברשותך אשאל נא על עניין ימות המשיח לפי בן זומא, שכב' הרב הסיק מהפס' בירמיה שקיבוץ גלויות הנה הינם ימות המשיח ולפי קוצר דעתי הבנתי אחרת כי הפס' אומר: "לכן הנה ימים באים נאום ה' ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדיחם שמה והשבותים על אדמתם אשר נתתי לאבותם."

שימות המשיח לפי הפסוק הזה הם ה"הנה ימים באים" ובאותם ימים ידובר על קיבוץ הגלויות המופיע בסוף הפסוק ואותם ימים שהנביא ניבא עליהם לא פירש מתי יהיו, שיכול להיות שיהיו בזמן שבית המקדש קיים או מלחמת גוג ומגוג למשל, ולא נאמר מה יקרה באותם הימים חוץ מכך שברור שהם יהיו לאחר קיבוץ הגלויות כי אז ידובר על הקיבוץ. לכן ניתן להסיק שאותם הימים לאו דוקא הינם קיבוץ הגלויות אלא ימים שיהיו לאחריהם. אשמח להבהרה.

ב. יכול כבוד הרב לחזור על המקור בו מתיחס האריז"ל לספירה שיוצאת בה' באייר, עליה הוא אומר שהיא סוד שאינו ניתן לפירוש, עד כמה שזכורני משיעורו של הרב?


תשובה:

א. אם כדבריך מהי האינדיקציה שהכוונה לימות המשיח אם אין לימים תוכן מוגדר?

ב. ספר "צדיק יסוד עולם" להאר"י על מגילת רות. על הפסוק "וגאלתיך אנוכי".