הרב אורי שרקי

שמונה עשרה - ברכת בונה ירושלים
ברכת בונה ירושלים שונה בנוסחאותיה בין העדות. יש בנוסח האשכנזי תוספת 'ולירושלים עירך ברחמים תשוב'. למי מופנית הבקשה הזאת? זו אולי שאלה מוזרה, אך נבין אותה לאור דבריו של יהודי דגול, פרופ' אנדרה נֶהֶר ז"ל, שהיה אומר: "בצעירותי כאשר הייתי יהודי מתבולל למחצה בתרבות המערבית, הייתי אומר לקב"ה 'ולירושלים עירך' - ירושלים היא העיר שלך, 'ולירושלים עירך ברחמים תשוב' - ואני אשאר בגולה. כאשר גדלתי קצת והצטרפתי לרעיון  הציונות, אז הבנתי ש'ולירושלים עירך' מופנה כלפי היהודי של מזרח אירופה, שמאוד זקוק לחופש ולכן צריך לשוב לירושלים. אני, היהודי היושב במערב אירופה, פונה אליו ואומר לו: 'אעזור לך להגיע לירושלים עירך, ברחמים תשוב', ואני אשאר עדיין במערב אירופה. וכאשר הגיעה השואה ונתגלתה האימה שלה מסוגלים אומות העולם, גם בחלק המערבי של העולם, הבנתי שהדברים האלה מופנים אלי, שכאילו מן השמים אומרים לי 'ולירושלים עירך', אתה המתפלל, 'ברחמים תשוב' - לפני שתצטרך לשוב לשם, בגלל שמידת הדין תרדוף אותך, תשוב כאשר עדיין זו עת הרחמים.

'וכסא דוד עבדך במהרה בתוכה תכין' - אנו מתפללים בברכה הזאת שירושלים תהווה הכנה לכסא דוד. אם כן אין זו התפלה לשיבת מלכות בית דוד - כי אם התפילה לשיבת ההכנה למלכות בית דוד, התקופה שקראו לה חכמינו במדרשים בשם משיח בן יוסף - התקופה המקדימה את הבניין הרוחני העליון, המתאפיינת בבנין ירושלים בחומר, בפוליטיקה, בכלכלה, בבטחון, בתרבות. כל זאת כהכנה למלכות בית דוד השלמה.

שמא יאמר האדם, אמנם כל השלבים האלה של הגאולה החומרית הם הכרחיים, אבל הם מכבידים עלינו. אנו מצפים ליום שבו הציונות, חלילה, תכנס למשבר, כדי שסוף סוף נוכל לגלות את נשמתה של הציונות, לגלות את אורו של משיח בן דוד. אך זו טעות. הביטוי המציין את משיח בן יוסף בברכתנו, 'וכסא דוד עבדך במהרה בתוכה תכין', לקוח מספר תהילים ששם נאמר על משיח בן יוסף 'וְכַנָה אשר נטעה ימינך' (תהלים פ,טז). הַכָּנָה היא השרש החזק בגפן, שעליו מרכיבים את הרוכב ועל ידו יכולה הגפן לתת פירות. אם ניטול את הַכָּנָה מתחת לרוכב, הרי שהגפן כבר לא תיתן פירות ראויים לקיום, כי אם פירות דלים, אמנם מתוקים, אבל ללא הרבה כח. בוודאי שאנו מתפללים שלא יהרג משיח בן יוסף - שהציונות המדינית והכללית, תגלה את עומק עניינה ותצטרף אל התנועה הגדולה של משיח בן דוד, המגלה את נשמת היהדות גם לעיני ישראל וגם לעיני כל אפסי ארץ.