הסיבה לכך שאלישע בן אבויה לא נקרא "רבי"

י"ז באייר תשס"ח

שאלה:

בשיעור בפרקי אבות אמרת שאלישע בן אבויה לא נקרא 'רבי' מחמת גדולתו לפי מאמר חז"ל: "גדול מרב רבי... מרבן שמו". וקשה: וכי אלישע גדול מר' עקיבא, שורש תושב"ע, ורבו המובהק של אלישע ובכל זאת הוא נקרא 'רבי'?


תשובה:

הוא רבו של רבי מאיר אך לא נזכר בתור תלמיד של רבי עקיבא. אך באמת לא מנה אותו הרמב"ם ברשימה של אלה ששמם גדול מכינויים.