מחשבות אדם ומחשבות רבו

כ"ה אייר תשס"ח

שאלה:

אדם שנמצא בתהליך הבנייה שלו מכל הבחינות, והוא בתהליכי בירור של נושאים שונים, וחלק מהבירור שלו נעשה ע"י התבוננות וחשיבה על דברים שקרו ועל כל מיני מציאויות שנתקל בהם. כאשר קורה שהוא הגיע בתהליך הבירור שלו למסקנה מסוימת, בנוגע לנושא מסוים שהוא לא נושא פשוט שצריך שרב או אדם מוסמך בנושא יתן הדרכה מעשית לגביו ולאחר מכן נאמר לו שרבו הגיע למסקנה אחרת (וזה לא נושא הלכתי אלא מחשבתי עם השלכות מעשיות). מצד המעשה בפועל בודאי שילך ע"פ דברי רבו, אך מה עם תהליך הבירור? האם הוא צריך לבטל מסקנותיו לגמרי ולנסות לחשוב בכיוון מחשבתו של רבו או שיכול לשים את מחשבותיו ובירורו כתהליך שהגיע אליו וגם הם חלק מהבירור וחלק מהבנייה שבנתיים אין נפ"מ מהם למעשה אלא רק מחשבתית ואולי יום אחד זה יבוא לידי ביטוי מעשי?


תשובה:

אין להתירא מן המחשבה.