יחס לאתאיזם בתנ"ך

ל' בסיון תשס"ח

שאלה:

הרב אמר באחד משיעוריו, שהתנ"ך לא שולל כלל אתאיסטיות אלא רק עבודת אלילים. אך הפסוק "בנים לא אמן בם" מבואר ע"פ הגמרא בקידושין כך שלא מדובר בו על עבודה זרה, אלא רק על חוסר אמונה בה' בלי להאמין במשהו אחר -> אתאיזים.


תשובה:

זה נאמר ברמז ולא בפירוש. התורה בודאי כוללת התייחסות לכל הדעות, אך לא היה זה נושא מפורש ורלבנטי בשעת נתינתה.