רד"ק על ישעיהו טו,ב

י"ב באב תשס"ח

שאלה:

ישעיהו טו,ב רד"ק ד"ה: "על נבו ועל מידבא ייליל": "כי כן המנהג לתלוש שער הראש על צער הגדול, ועל אבל לגדוע הזקן, כלומר לגלח הזקן, כי הזקן המגודל הוא תפארת הפנים ומפני האבל יסירו התפארת". היום, שמנהג האבל הוא דווקא לא להתגלח האם זה תלוי מה האופנה אומרת?


תשובה:

רד"ק מתאר את מנהג המואבים.