בגידה של אישה נשואה לעומת בגידה של איש נשוי

י"ב באב תשס"ח

שאלה:

מדוע רק אישה נשואה אסורה בבגידה ואילו לגבר נשוי אין איסור מפורש בתורה? מדוע נראה, שרק אישה שמפרה אמוני בעלה הורסת את התא המשפחתי ואילו גברא שבוגד באשתו אינו מסכן את הבית? מדוע יש רק "אישה סוטה" ואין "איש סוטה"? מדוע דווקא האיש מקנא ואין האישה מקנאה? הרי דווקא היא נמסרת למי שעשאה כלי ולכן נראה שפגיעה באמונה קשה יותר וחייב דווקא הוא, בדיקה מהימנה במקדש?


תשובה:

האשה הבוגדת עושה זאת עם איש. ולפי חז"ל אם היא מתקלקלת בשתייתה אף הוא מתקלקל. כשם שהיא אסורה לזנות, כך אסור לו ועונשו שווה.