חלב נוכרי ואבקת חלב נוכרי

כ"ד באייר תשס"ו, ה' בטבת, ט' באייר תשס"ז, כ"ח בחשון תשס"ט, י"ג בתשרי תשע"השאלה 1:

א. האם עדיף לתת לתינוקי "מטרנה" עם חלב ישראל או עם חלב עכו"ם? (במטרנה עם חלב עכו"ם יש מרכיב bio שנמצא בחלב אם).

ב. האם צריך לחשוש מחלב עכו"ם לענין "טימטום הלב" כמו שכתב הרב מורדכי אליהו באחד מתשובותיו?

תשובה 1:

א. מותר לתת חלב המכונה "חלב עכו"ם" לתינוק משום שמאחר ויש פיקוח ממשלתי על הרכב המטרנה אין חשש לתערובת של חלב בהמה טמאה.

ב. אין לחשוש לזה כלל וכלל. טמטום הלב בא ע"י אכילת מוצר שנתברר על פי ההלכה שהוא אסור, ולא להיפך. כלומר לא נאסור מוצר שמא הוא מטמטם את הלב, כל עוד לא נתברר איסורו עפ"י גדרי ההלכה המסורה בידינו. הגר"מ אליהו סבור שהחלב הזה אסור ולכן הוא מזהיר מפני טמטום הלב. אבל מי שהרב שלו פסק לו שהחלב מותר אין לו לחשוש מכך בשום אופן.שאלה 2:

האם לפי הרב מותר לאכול ממתקים ושוקולד המכילים אבקת חלב נוכרי, לדוגמה נוטלה (עם הכשר ואישור הרבנות הראשית)?

תשובה 2:

מותר.שאלה 3:

א. האם מותר לאכול חלב נכריואם אסור מדוע אסור?

ב. האם יש הבדל בין אכילת חלב נכרי בארץ לבין אכילת חלב נכרי בחו"ל?

תשובה 3:

אסור לאכול חלב נכרי כי חכמים רצו להבדיל בין יהודי לגוי. אך לא אסרו אלא באופן שיש חשש של תערובת חלב בהמה טמאה. לכן חמאה מותרת כי אין חלב טמאה נעשה חמאה. כמו כן כשיהודי רואה את החליבה. משום כך רוב הפוסקים מתירים את השימוש בחלב תעשייתי שיש עליו פיקוח ממשלתי. וכן לגבי אבקת חלב, שלא היתה בכלל גזירת חז"ל. אין הבדל בין א"י לחו"ל.שאלה 4:

אבקת חלב שמיוצרת באירופה ואין עליה שום כשרות לא מרבנות שם ולא של ישראל האם מותר להשתמש בה? אם התשובה חיובית מי עוד פוסק להתיר?

תשובה 4:

מותר. הרב צבי פסח פרנק זצ"ל. כמובן אם אין מרכיבים אחרים.שאלה 5:

נשמח לשמוע עמדתך בעניין מאכלים בהם יש רכיב של חלב נוכרי.

תשובה 5:

אבקת חלב נוכרי אינה כלולה באיסור חלב נוכרי לדעת הרצ"פ פרנק זצ"ל.
חלב שיש עליו פיקוח ממשלתי אינו כלול באיסור הנ"ל לדעת ר"מ פיינשטיין זצ"ל.
כיון שזה איסור דרבנן, הלכה כמקלים.