דגים - שונות

כ"ד באב תשס"ח

שאלה:

1. מהי הסיבה לפיה לא שוחטים דגים, האם מותר לאוכלם חיים?

2. ישנם דגים פולשים לים התיכון המזיקים לדגה, באיגוד הדייג פורסם שמי שמעלה בחכתו דגים אלו שישאיר אותם בחוץ (או אינם דגים כשרים). האם מותר לעשות זאת על פי ההלכה?


תשובה:

1. משום שאין הנפשיות שלהם בולטת. אסור חי משום "לא תשקצו".

2. כן.