האם מותר לאכול ראש של עגל בראש השנה?

כ"ה באלול תשס"ח

שאלה:

האם מותר לאכול ראש של עגל בראש השנה?


תשובה:

מותר.