תורה ומדע - ראיון עם הרב אורי שרקי

ראיון לישיבת מעלות, אלול תשס"ח
כאשר נשמעת תיאוריית המפץ הגדול בציבור הדתי, לא מעטים הם אלו אשר מהססים או אף פוסלים שיטה זו, לאור הסתירה שלה, לכאורה, כנגד התורה. מה דעתו של הרב בנדון?

לא יכולה להיות שום סתירה וגם לא שום התאמה בין עניינים של תורה ובין עניינים של מדע. שהרי התורה מתעסקת במשמעות המציאות, במובן המוסרי של המילה, בעוד שהמדע עוסק בתיאור המציאות ובתפקודה הסתמי, כך שאין בתורה לא אישור ולא ניגוד לכל תיאוריה מדעית המסבירה את תפקוד המציאות ואופן הופעתה.

ישנה שיטה המסבירה את התורה על פי גילויים מדעיים, כגון: הסברת הבריאה על פי תיאוריית המפץ הגדול, מה דעתו של הרב על שיטה זו?

שיטה זו אינה פסולה אבל בוודאי אינה כוללת, שהרי כל מעשה בראשית הכתוב הוא ברובד הסוד ולא ברובד הפשט. אך בהחלט ניתן לראות הקבלה, אם כי לא חפיפה, בין הנאמר בעולמות העליונים כמתואר בבראשית, לבין גילויי המדע, וההקבלה באמת יש בה כדי לעורר עניין אך לא מעבר לכך.

על פי דברי הרב לא ניתן להקשות מהמדע על מעשי הבריאה כמעט וכלל, מכיוון  שמדובר בעולם מושגים שונה, האם אכן אין קשר כלל בין התורה למדע, או שבכל זאת ישנו איזשהו קשר?

אע"פ שאין קשר בתחום העובדות בין התורה לבין המדע, יש לעומת זה קשר עמוק וערכי בין התורה לבין המדע. כפי שהרב קוק מסביר שההתפתחות המדעית עניינה לקרב את השכל המדעי, את ההכרה השכלית האנושית, אל דעת אלוהים שלמה יותר. נאמר שהמדע מביא לידיעת ה' מצד העולם, בעוד שחכמת הקודש מכירה את העולם מצד מקור העולם. כך שאלו שתי זרימות המשלימות זו את זו ובונות עולם הכרה חדש.

כאשר אנו מביטים לאחור על ההיסטוריה, נדמה כי דווקא בתקופה בה המדע התחיל לשגשג ולהניב גילויים רבים, אף גאולתו של עם ישראל החלה וכך ממשיכה עד הלום, האם אכן ישנו קשר בין שני תהליכים אלו?

מפורסמים דברי הזוהר בפרשת נח, שהחל משנת ת"ר לאלף השישי הלא היא 1840 לספירה הכללית, יפתחו שערי החכמה למעלה ולמטה וישראל יגאלו. כך שאנו מבינים שהגאולה של עם ישראל היא מאורע משמעותי כל כך שצריך לחול על עולם מפותח בעל הכרה רחבה, ולא בעולם פרימיטיבי. ניתן לראות דוגמה לכך שההתפתחות המדעית אכן משפיעה ביותר על גאולת ישראל בכך שכיום כל מאורע שמתרחש במקום בעולם הינו בעל השלכה על כל האנושות כולה. אם עם ישראל היה נגאל למשל לפני אלף שנה, יתכן מאוד שהמאורע היה נשאר מקומי. אם נעמיק קצת יותר, נראה שהגאולה אכן חלה על אדם בעל אופקים יותר גדולים,  שהאפשרויות שבקרבו הרבה יותר רחבות. כך שעבורו המאורע של גאולת ישראל, שיבת הנבואה ושיבת השכינה לתוך העולם מקבלת עומק הרבה יותר גדול, לפי גודלו של המקבל.