הרב אורי שרקי

להתחיל מבראשית

תשרי תשס"ט
"כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון". הכתוב מודיענו שבשעה שה' שב לציון ובונה את ירושלים, הראיה שלנו משתנה.  אי אפשר עוד לראות את העולם כפי שראינו אותו בהיותנו נתונים לעול גלות, הן הגלות המעשית, של שיעבוד לגוים, והן לגלות המנטלית, המציגה את כל התורה כאוסף של פרטים  "צו לצו צו לצו, קו לקו קו לקו". הגיע הזמן להתחדש, לראות את התורה ואת המציאות כיחידה אחת כוללת ובעלת כיוון. רבינו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה מסביר שהכתוב בעצם מזמין אותנו לכוון את העין האנושית כלפי העין הא-לוהית,  המלמדת אותנו שהגיע הזמן להפוך את עם ישראל ואת ציון למרכז השפעה על כל האנושות, לגלות כי גאל ה' את עמו ושהוא מביא בשורה יחודית לעולם. "והלכו גוים רבים ואמרו… כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". מתוך כך ניתן להסתכל בעין טובה ושמחה על כל העם המתקבץ בירושלים, הפועל, כל אחד בתחומו ולא תמיד מתוך מודעות, להשבת שכינת עוזנו להאיר עד אפסי ארץ.