מה זה "עציבו דטחול" באורות התשובה?

כ"ח בתשרי תשס"ט

שאלה:

רציתי להבין מה זה "עציבו דטחול" שמוזכר באורות התשובה ח/ג' "הם הם המתרעמים על העולם ועל החיים, בעלי עציבו דטחול, אשר לעגם מכל ההויה הוא שחוק הכסיל, אשר לא ידע להבין כי טוב ד' לכל."


תשובה:

עציבו דטחול היא ההשקפה הפסימית.