מדוע עבד כנעני הופך לגר לאחר שיחרורו?

כ"ח בתשרי תשס"ט

שאלה:

מדוע עבד כנעני הופך לגר לאחר שיחרורו בניגוד לסתם עבד?


תשובה:

עבד כנעני הוא כינוי לכל עבד לא יהודי גם אם אינו כנעני. הוא מתגייר כי גם בתקופת עבדותו הוא חייב במצוות כאשה, כך שלא יתכן שיסוג ממדרגתו.