האם הרצל הוא משיח בן יוסף?

כ"ח בתשרי תשס"ט

שאלה:

האם ניתן להסיק מדברייך כי ייתכן שבנימין זאב הרצל, הוא הוא, משיח בן יוסף?


תשובה:

לא, אלא שיש בו בחינה מסויימת ממנו. כלשון הרב קוק: "מי שנוכל לחושבו בתור עיקבא דמשיח בן יוסף".