יחס ראוי למתאבדים

כ"ח בתשרי תשס"ט

שאלה:

מה היחס המחשבתי, נפשי הראוי (אם בכלל) לאנשים שהתאבדו (וכאלה שרצחו קודם קרובים שלהם)? האם תיעוב מוחלט או לדון לזכות או מציאת זכות אחרת...? ואיפה צד ה"משמיים" בזה?


תשובה:

רצח הוא פשע. דיני שמים ידועים לאלוהי השמים.