"שיבנה בית המקדש שיכפר בעדנו"

י' בסיון תשס"ו

שאלה:

כל יום אומרים אנו בתפילה "שיבנה בית המקדש שיכפר בעדנו" ולכאורה שיכפר בעדנו מיותר כי הרי בימות המשיח לא נחטא נגיע לגמר התיקון.


תשובה:

הנוסח הוא "ונקריב לפניך את קרבן התמיד שיכפר בעדינו". גמר התיקון יהיה בסוף ימות המשיח ולא בהתחלתו, ועד אז עדיין נזדקק לכפרה.