קשר למדינה

י' בסיון תשס"ו

שאלה:

קשה לי להבין כיצד דווקא אנשים פשוטים אפילו הרחוקים מתורה ומצוות קשורים אל המדינה ורואים את עצמם כחלק ממנה בעוד שאנשים ביניהם אפילו אנשים שהם צדיקים גדולים אינם מבינים את החשיבות של מדינה ציונית חילונית. מה שיותר קשה הוא שנראה לי שדווקא התורה היא זו שחוסמת אותם להיקשר למדינה. איך יתכן? האם הרב יכול לפרט לגבי הקודש שבחול שעליו מדבר הרב קוק. האם בכל חול יש קודש או לא?


תשובה:

הרגישות לנושא הציוני היא פונקציה של שורש נשמה ולא רק של ראיות רציונאליות, כפי שמוכח ממספר מקורות העוסקים בנושא. יש לי על זה קלטת (ניתן להשיג במכון מאיר) הנקראת "סמיכת גאולה לתפילה". בעניין הקודש והחול עי' אורות התחיה טז-יז