האם הסבל שעם ישראל עבר במהלך ההיסטוריה היה הכרחי?

ל' בתשרי תשס"ט

שאלה:

האם כל הסבל שעם ישראל עבר במהלך ההיסטוריה היה הכרחי (פוגרומים, שואה, חורבן וכו')? מה זה נתן לנו כל התהליך הזה? האם לא עדיף "לא מדבשך ולא מעוקצך"?


תשובה:

הסבל אינו הכרחי אבל בהחלט אופציה אפשרית. עם ישראל איננו פועל מתוך כדאיות אלא מתוך אהבה לקדוש ברוך הוא. "לא לנו ה' לא לנו כי לשמך תן כבוד".