גדלות חכמי ישראל, הרבי מליובביץ'

ל' בתשרי תשס"ט

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

א. האם הבעש"ט ובעל התניא היו במדרגת הגר"א או שאין מה להשוות ביניהם (לא רק בגאונות אלא בגדלות)? הם כולם ענקים אך אין להשוות כי מדובר בשורשי נשמות שונים זה מזה.

ב. הייתי מעוניין לדעת כיצד הרב מתייחס לגדלותו של הרבי מליובביץ'. האם ניתן לערוך השוואה בינו לבין הרב צבי יהודה? אינני מסוגל. האם הוא היה גדול גם בקבלה? כן. האם ניתן להשוות אליו מישהו שחי כיום? אינני יודע.

ג. אם בזמנו היו לנו את הרב זצ"ל והרב צבי יהודה זצ"ל, כיום מי הם הגדולים שלאורם אנו צריכים לילך? הרב זצ"ל והרצי"ה זצ"ל.

ד. ראיתי כמה מכתבים בהם הרבי מתייחס לסוגיות של תורה ומדע. השקפתו מאד שונה מהשקפת כבוד הרב. הרבי סובר שימי הבריאה היו שישה כפשוטו ושהיהדות שוללת את תורת ההתפתחות. כיצד יש להתייחס לדבריו? כדעה תורנית שאינני מסכים לה.