מיהו ישו?

ד' בחשון תשס"ט

שאלה 1:

שמעתי דעה מפי היסטוריונים שישו עצמו היה דווקא יהודי טוב, שלחם נגד הממסד הכהני המושחת של זמנו. רק לאחר מותו החלו תלמידיו להוציא את דבריו מפרופורציה, עד לפיתוח הנצרות.

מיהו ישו? האם רק כישף והסית והדיח את ישראל? אם כן מדוע יצא שמו לדראון עולם, הרבה מעבר לירבעם בן נבט ושאר מלכי ישראל שכשלו בעבודה זרה? האם הקים את הנצרות? האם רדף את ישראל?


תשובה 1:

מגלגלים חובה על ידי חייב. אם כל הנצרות נתלית בו, יש להניח שאכן גם אצלו היה קלקול. מלבד זאת לעג על דברי חכמים, וגם הכין את הקרקע לביטול הלאומיות. מלבד זאת יש אצלו גאוה גדולה ותחושה שבידו לשנות את דבר ה'.שאלה 2:

מה עשה ישו שהסנהדרין גזרו עליו מיתה?


תשובה 2:

נבואת שקר.