לימוד פשט החומש

ד' בחשון תשס"ט

שאלה:

הרב אמר באחד השיעורים שלו שהיום לא יודעים חומש אלא יודעים פירוש רש"י על החומש. אם כן איזה פירושים צריך ללמוד כדי לדעת את פשט החומש?


תשובה:

את רש"י. אך כדי להבין את דבריו וכיצד הוא הפשט יש ללמוד תחילה את החומש עצמו.