טבילת כלים - מספר שאלות

ד' בחשון, כ"ב בטבת תשס"טשאלה ותשובה 1(תשובת הרב מודגשת):

קיבלנו במתנה משכנינו יראי שמים ודתיים מעדת תימן מנגל חשמלי תוצרת גויים שהיה בשימושם לזמן קצר, כשלפי מסורתם (וכך פסק להם רבם) שאין הם צריכים להטביל את כליהם, האם אנו יכולים לסמוך על המסורת שלהם (הרי קיבלנו את הכלי מיהודים) או שמא אנו צריכים להטביל את הכלי? אין בזה מסורת כי זו שאלה חדשה. סברת הרב היא כנראה שכלי חשמלי המחובר לקרקע אינו מקבל טומאהץ אפשר לסמוך על זה.

ושאלה כללית - האם בעלי חנויות הם אלה שצריכים לדאוג לטבילת כלים שהם מוכרים בחנות? כי כפי הידוע לי הכלים שחייבים טבילה הם תוצרת גויים שאנו מקבלים מגויים. האם איך שאנו נוהגים היום - טבילת כלים לאחר קנייה מיהודי - זה לפי המסורת או חומרה? בעל החנות לא חייב לעשות כן. זו לא חומרה אלא דין.

ומה דין של כלי תוצרת יהודי שנקנה על ידי גוי והועבר לידי יהודי? להטביל.שאלה 2:

מהי הדרך הנכונה במוצרי חשמל (כגון טוסטר,קומקום חשמלי) לעניין טבילה?


תשובה 2:

מה שמחובר אל הקיר אינו מקבל טומאה ולכן אינו חייב בטבילה.