משיח, בית המקדש, קיבוץ גלויות וסדר הגאולה

ד' בחשון תשס"ט

שאלה:

חב"דניק אחד אמר לי שכתוב ברמב"ם שבניין ביהמ"ק קודם לקיבוץ גלויות ולכן אין לומר שהיום אנו נמצאים בגאולה שהרי המשיח עדיין לא בנה את ביהמ"ק. וכן אמר לי שבזוהר למדו זאת מהפסוק "בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס". כיצד יש להבין זאת?


תשובה:

הרמב"ם כותב שאין אדם יודע מה סדר המאורעות. מלבד זאת, איך עתיד המלך המשיח לעמוד אם אין לו על מי למלוך? בע"כ שהביטוי "מקבץ נדחי ישראל" מכוון לרחוקים ביותר כגון עשרת השבטים ולא ל"גלויות".