הבחינה הפסיכומטרית

ט' בחשון תשס"ט

שאלה:

האם אתה חושב שיש לבחינה הפסיכומטרית ערך להבחין בין בני אדם?


תשובה:

הבחינה הפסיכומטרית בוחנת את היכולת של האדם לעבור את הבחינה הפסיכומטרית.