הרב שלום משאש ז"ל

ט' בחשון תשס"ט

שאלה:

ראיתי בשאלה באתר שהרב הפנה שואל שרצוי שיהיה דווקא מתלמידיו של הרב שלום משאש ז"ל. למה?


תשובה:

מדובר היה בשאלה הלכתית סבוכה שידעתי שבבית מדרשו של רבי שלום משאש מתייחסים אליה בכובד ראש.