מתנות לגוי

ט"ו בסיון תשס"ו

שאלה:

האם זה נכון לתת לגוי מתנות כמו: ספר תהילים בעברית,תקליטור ועליו ניגונו של "התיקון הכללי", ספר תורה בעברית וכו'. מהם הנימוקים לכאן ולכאן?!


תשובה:

התורה שייכת לישראל ולא לגוים, ולכן באופן כללי אין לתת אותה לגוים. אבל מה ששייך לקידומם הרוחני הכללי, רצוי ללמדם. ניגון התיקון הכללי, ספר תהילים בעברית ותנ"ך בלועזית נראה לי חיובי. אבל ספר תורה בעברית הינו מיוחד מדי לאומתנו מכדי שיימסר. ואפילו מלך פושע כאחאב לא רצה למסור את ספר התורה שלו למלך ארם, למרות ששלח לו את בנו כבן ערובה (מלכים א' כ' ט', סנהדרין ק"ב ב').