מוסר וצדק

ט"ו בסיון תשס"ו

שאלה:

האם תוכל, כב' הרב, לחדד את ההבדל בין מוסר לצדק ולהסבירו על רקע הסכסוך היהודי-ערבי?!


תשובה:

מוסר הוא תורת הטוב והרע ולמעשה זה בנוי על שני עמודים: חסד ודין . הצדק הוא ענף של מידת הדין. בסכסוך הישראלי-פלסטיני, נוטים לשכוח את הצדק בתור קו מנחה של הדיון, דהיינו השאלה למי שייכת הארץ הזאת, ומה יעדיה.