מדוע מצווה לדבר עברית?

י"ט בטבת תשס"ט

שאלה:

מדוע מצווה לדבר עברית?


תשובה:

לפי הספרי זה חלק ממצוות תלמוד תורה. זה גם הלשון של הנבואה.